Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

Το Βουλγαρικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

2010-10-19 04:34

 

 

Δομή


Η Εκπαίδευση στη Βουλγαρία είναι υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Το σχολικό έτος αποτελείται από δύο εκπαιδευτικές περιόδους, αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνει το Μάιο ή Ιούνιο. Το εκπαιδευτικό σύστημα συνίσταται στα ακόλουθα επίπεδα: προσχολική εκπαίδευση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ανώτερη εκπαίδευση. Η προσχολική εκπαίδευση (ISCED’97, Επίπεδο 0) απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6/7 ετών. Η βασική εκπαίδευση (τάξεις 1 ως 8 ISCED’97 Επίπεδα 1, 2 και 2А) περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 1 έως 4) και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση / δεύτερο στάδιο βασικής εκπαίδευσης (τάξεις 5-8), ενώ στο ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο υπάρχει η δυνατότητα της επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση της 6ης, 7ης ή 8ης τάξης. Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία (ανώτερο επίπεδο) διακρίνεται στη γενική εκπαίδευση (γενικά και ειδικευμένα σχολεία) και την επαγγελματική κατάρτιση.

Προσχολική Εκπαίδευση


Η Προσχολική Εκπαίδευση (ISCED’97, Επίπεδο 0) απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3 έως 6/7 ετών. Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι προαιρετική. Παράλληλα με τα δημόσια νηπιαγωγεία που επικρατούν (άνω του 95 %), υπάρχουν επίσης και ιδιωτικά των οποίων ο αριθμός συνεχώς αυξάνει.

Βασική Εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Η Βασική εκπαίδευση (τάξεις 1 ως 8) περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 1-4, ISCED’97 Επίπεδο 1) και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (junior high school) (τάξεις 5-8, ISCED’97 Επίπεδο 2A). Η βασική εκπαίδευση παρέχεται σε δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά σχολεία. Επίσης, στο ίδιο εκπαιδευτικό επίπεδο, υπάρχει η δυνατότητα της επαγγελματικής κατάρτισης με επαγγελματικό - τεχνικό πρόγραμμα μαθημάτων με την ολοκλήρωση της 6ης, 7ης ή 8ης τάξης. Οι μαθητές αποκτούν το Απολυτήριο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης τάξης και το Απολυτήριο Βασικής Εκπαίδευσης με την επιτυχή ολοκλήρωση της 8ης τάξης.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

 Η Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Βουλγαρία (ανώτερο επίπεδο) (ISCED’97 Επίπεδο 3А) διακρίνεται στη γενική εκπαίδευση (γενικά και ειδικευμένα σχολεία) και την επαγγελματική κατάρτιση. Η Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την πλευρά της διακρίνεται στη γενική εκπαίδευση που μπορεί να αποκτηθεί στα γενικά δευτεροβάθμια σχολεία (διάρκεια 3-4 έτη), και την ειδικευμένη εκπαίδευση που παρέχεται στα ειδικευμένα δευτεροβάθμια σχολεία (διάρκεια 4-5 έτη). Η εισαγωγή στα ειδικευμένα σχολεία γίνεται με την ολοκλήρωση της 7ης ή 8ης τάξης και μετά από εξετάσεις ανάλογα με το προφίλ του σχολείου (Βουλγαρική γλώσσα και γραμματεία, μαθηματικά, κλασσικές επιστήμες, κλπ).

Η γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ανώτερο επίπεδο) παρέχεται στα ακόλουθα σχολεία:

  • Δευτεροβάθμια γενικά σχολεία, που καλύπτουν: πρωτοβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 1-4)× κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 5-8) και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 9-11).

  • Ειδικευμένα σχολεία με έμφαση στις ξένες γλώσσες (language schools) - η εισαγωγή γίνεται με εξετάσεις μετά την 7η τάξη και καλύπτουν τις τάξεις 8-12/13. 

  • Ειδικευμένα δευτεροβάθμια σχολεία - η εισαγωγή γίνεται με την ολοκλήρωση της 8ης τάξης (τα σχολεία αυτά δίνουν έμφαση στις επιστήμες ή/και στα μαθηματικά, στις κλασσικές σπουδές, τον αθλητισμό, τις τέχνες, κλπ) και καλύπτουν τις τάξεις 9-12/13.

Η Επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα επαγγελματικά-τεχνικά και στα τεχνικά σχολεία. Τα επαγγελματικά-τεχνικά σχολεία παρέχουν τέσσερα χρόνια κατάρτισης με τη συμπλήρωση της 8ης τάξης ή πέντε χρόνια κατάρτισης με τη συμπλήρωση της 7ης τάξης. Και τα δύο οδηγούν σε ειδικευμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Αυτά τα σχολεία παρέχουν επίσης και άλλες μορφές κατάρτισης, όπως απογευματινά ή εξωτερικά μαθήματα, που σκοπό έχουν να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές ηλικίας 16 ετών και άνω να αποκτήσουν ειδικότητα. Η παρουσία στα απογευματινά μαθήματα είναι υποχρεωτική, ενώ η οργάνωση των άλλων μορφών κατάρτισης γίνεται με ευθύνη των μαθητών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για τεχνικά επαγγελματικά σχολεία (ISCED’ 97 Επίπεδο 3С) παρέχονται επίσης μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης με διάρκεια 2 ετών. Το αποκτώμενο επαγγελματικό πιστοποιητικό δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Σχολεία Ειδικών Αναγκών

Για την υποστήριξη και εκπαίδευση των παιδιών που μειονεκτούν σωματικά ή διανοητικά, υπάρχει ένα δίκτυο δημόσιων εσωτερικών σχολείων. Οι προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα όπως το νομικό πλαίσιο χρηματοδότησης, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης, το σύστημα προετοιμασίας για την ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών, η ατομική κατάρτιση, κλπ, βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Απολυτήριες Εξετάσεις

Οι μαθητές στα δευτεροβάθμια γενικά σχολεία δίνουν απολυτήριες εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: 

 

 

  • Βουλγαρική Γλώσσα και Γραμματεία.

  • Ένα γενικό αντικείμενο της επιλογής τους, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα μαθημάτων του τελευταίου σχολικού έτους.

Οι μαθητές στα δευτεροβάθμια ειδικευμένα σχολεία δίνουν απολυτήριες εξετάσεις στα ακόλουθα αντικείμενα: 

  • Βουλγαρική Γλώσσα και Γραμματεία.

  • Στο κύριο αντικείμενο ειδίκευσης του σχολείου. Αν αυτό είναι η Βουλγαρική γλώσσα και Γραμματεία, τότε η εξέταση γίνεται στο δεύτερο βασικό αντικείμενο του σχολείου.

Εξαιρούνται από τις απολυτήριες εξετάσεις όλοι οι μαθητές που η μέση βαθμολογία τους σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο είναι τουλάχιστον "Πολύ καλά" (5) και που ο ετήσιος βαθμός τους κατά το τελευταίο σχολικό έτος στο ίδιο (υποχρεωτικό ή προαιρετικό) αντικείμενο είναι επίσης τουλάχιστον "Πολύ καλά" (5).

Η Ανώτερη Εκπαίδευση στη Βουλγαρία

 

 

Το σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης στη Βουλγαρία περιλαμβάνει διάφορες μορφές προγραμμάτων και μαθημάτων μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το νομικό πλαίσιο για την ίδρυση ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης ρυθμίζεται από το Νόμο για την Ανώτερη Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου, η Βουλή (Narodno sabranie) έχει το βασικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για τα ζητήματα που αφορούν το δίκτυο ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης στη χώρα. Η Βουλή (Narodno sabranie) έχει το δικαίωμα να ιδρύσει, να μετατρέψει και να κλείσει τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς μετά από πρόταση του Υπουργικού συμβουλίου. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια το δίκτυο ανώτερης εκπαίδευσης αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικών αλλαγών και μετασχηματισμών.

Στην παρούσα φάση το σύστημα ανώτερης εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια, τα ειδικευμένα ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης (ακαδημίες, ινστιτούτα) και τα κολέγια.

Τα πανεπιστήμια είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης παιδείας, τα οποία διασφαλίζουν την εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων σε τρεις τουλάχιστον από τις τέσσερις βασικές επιστημονικές περιοχές (κλασικές σπουδές, επιστήμες, κοινωνικές και τεχνολογικές σπουδές). Τα πανεπιστήμια έχουν επαρκή ερευνητική ικανότητα και εξοπλισμό για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη στις κύριες περιοχές της επιστήμης και του πολιτισμού. Τα πανεπιστήμια έχουν το δικαίωμα να διδάσκουν τους φοιτητές σε όλες τις βαθμίδες (ISCED’97 Επίπεδα 5А, 6).

Τα ειδικευμένα ινστιτούτα ανώτερης εκπαίδευσης δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία και έρευνα σε μία ή περισσότερες βασικές περιοχές των επιστημών, των τεχνών, του αθλητισμού και της άμυνας. Το όνομα των ειδικευμένων ανώτερων σχολών δηλώνει τις κύριες ειδικότητες των σπουδών τους. Αυτός ο τύπος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχει επίσης το δικαίωμα να παρέχει εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (ISCED’97 Επίπεδα 5А, 6).

Τα κολέγια προσφέρουν μια σχετικά συντομότερη και επαγγελματικά προσανατολισμένη κατάρτιση (ISCED’97 Επίπεδο 5В). Αυτά είναι τα πρώην ημι-ανώτερα ινστιτούτα, τα οποία έχουν μετασχηματισθεί. Στην πραγματικότητα τα περισσότερα από αυτά αποτελούν μέρος των πανεπιστημίων και χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό τους. Υπάρχουν επίσης μερικά ανεξάρτητα κολέγια, που μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτούμενες ακαδημαϊκές και υλικές απαιτήσεις από μόνα τους.

Τα προσόντα που αποκτώνται στις ανώτερες στρατιωτικές σχολές ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις εκπαίδευσης των πολιτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης. Έτσι, πέρα από τον τίτλο της στρατιωτικής ειδικότητας, οι σπουδές περιλαμβάνουν επίσης τον τίτλο που αντιστοιχεί στην πολιτική ειδικότητα.

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν σχόλια.