Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2010-10-24 15:25

 

 

1.- Υπόδειγμα του αιτούμενου Πληρεξουσίου από το πρόσωπο ή την Αρχή όπου αυτό θα παρουσιασθεί, προς διευκόλυνση και πληρότητα του κειμένου.

2.- Ο αιτών το Πληρεξούσιο οφείλει να προσκομίσει το διαβατήριο ή την ταυτότητά του (το πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο). 
Επιπλέον οφείλει να προσκομίσει καθαρό αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εντολοδόχου.

3.- Συμπληρώνει αίτηση.

4.- Μάρτυρες ή διερμηνέας, όπου απαιτηθεί.

5.- Δηλώνει πλήρη στοιχεία του εντολοδόχου, ήτοι, εκτός των αναφερομένων στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα.