Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

Η Ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

2010-10-18 20:45

 Με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας θα ολοκληρωθεί η πέμπτη διεύρυνση της ΕΕ, η οποία ξεκίνησε το Μάιο 2004 με την προσχώρηση δέκα νέων κρατών μελών, κατά κύριο λόγο από την Κεντρική Ευρώπη περιλαμβανομένης της Κύπρου και της Μάλτας. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ολοκληρώθηκαν το Δεκέμβριο 2004 και στη συνέχεια, τον Απρίλιο 2005, υπεγράφη συνθήκη προσχώρησης ενόψει της υποδοχής των χωρών αυτών ως μελών από τον Ιανουάριο του 2007.

Το 2007 συνεπώς θα είναι ένα από τα σημαντικότερα έτη της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει συμπεριλάβει στους κόλπους της το μεγαλύτερο μέρος της γηραιάς ηπείρου, εξαλείφοντας τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος που συντηρούνταν ακόμη και μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου. Πριν λίγα μόνο χρόνια κανένας δε θα φανταζόταν ότι χώρες του λεγόμενου πρώην Ανατολικού Μπλοκ θα επεδίωκαν και θα ήθελαν διακαώς να ενταχθούν στο δυτικό πολιτισμό τις αξίες και τους στόχους του οποίου εκφράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιστορικό Πλαίσιο

Οι σχέσεις Βουλγαρίας και Ρουμανίας με τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρονολογούνται περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Κάθε μία από τις δύο χώρες είχε διαφορετικό είδος σχέσεων επηρεαζόμενο κυρίως από την πολιτική περίσταση της εποχής καθώς και από τον ψυχρό πόλεμο. Η Ρουμανία λόγω της σχετικής αυτονόμησής της από την ΕΣΣΔ, είχε αναπτύξει περισσότερες επαφές με την τότε ΕΟΚ από ότι η Βουλγαρία η οποία ήταν σταθερά προσδεδεμένη στο Σοβιετικό άρμα. Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 η Ρουμανία αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις με την ΕΟΚ. Έτσι το 1974 γίνεται η πρώτη χώρα Κεντρικής Ευρώπης που περιλαμβάνεται από την ΕΟΚ στο σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων, ενώ τη δεκαετία του 1980 υπογράφει με την Κοινότητα και άλλες συμφωνίες όπως για παράδειγμα αυτές για το πρόβειο και αίγειο κρέας. Αντιθέτως, η Βουλγαρία δεν έτυχε παρόμοιας αντιμετώπισης από την ΕΟΚ. Οι Ευρωπαίοι ήταν εξαιρετικά επιφυλακτικοί έναντί της, λόγου του μικρού ποσοστού που είχε η χώρα στο σύνολο των εξωτερικών συναλλαγών της Κοινότητας αλλά και λόγω της συμμαχίας της με την ΕΣΣΔ και της εξάρτησής της από την ΚΟΜΕΚΟΝ. Κάποια εξομάλυνση των σχέσεων παρουσιάζεται το 1985 όταν ΕΟΚ-ΚΟΜΕΚΟΝ ΄΄ξεμπλοκάρουν΄΄ τις δικές τους σχέσεις.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, Βουλγαρία και Ρουμανία συνάπτουν στενότερες διπλωματικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ρουμανία υπογράφει το 1993 την Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Europe Agreement), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1995. Η συμφωνία αυτή περιείχε τη θεσμική και νομική βάση για τις περαιτέρω σχέσεις των δύο πλευρών, με βασική συνιστώσα τη δημιουργία μιας ελεύθερης ζώνης εμπορίου σε διάστημα 10 ετών. Το καλοκαίρι του 1995 η Ρουμανία υποβάλλει στην Ε.Ε επίσημη αίτηση προσχώρησης και το 1999, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ελσίνκι, η Ένωση αποφασίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την ένταξη της Ρουμανίας. Η Βουλγαρία ακολουθώντας σχεδόν παράλληλη πορεία με αυτή της Ρουμανίας, υπέβαλλε επίσημη αίτηση προσχώρησής το Δεκέμβριο του 1995. Το Μάρτιο του 1998 αποφασίστηκε η εταιρική σχέση μεταξύ Βουλγαρίας και Ε.Ε

Ορόσημο για τη διαδικασία ένταξης των δύο χωρών στους κόλπους της Ε.Ε αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το Δεκέμβριο του 2002. Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρεται ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα καταστούν πλήρη μέλη της Ε.Ε το 2007, αφού συνεχιστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και προσαρμογές στο κοινοτικό κεκτημένο.

Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο της πορείας της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας προς την πλήρη ένταξη στην Ε.Ε, εντάσσονται και οι ετήσιες εκθέσεις προόδου που εκδίδει η Επιτροπή και αναφέρουν ουσιαστικά την πρόοδο που οι δύο χώρες έχουν επιτύχει στην πλήρωση των κριτηρίων ένταξης (Κριτήρια της Κοπεγχάγης), καθώς και στα διάφορα κεφάλαια της διαπραγμάτευσης συνολικά.

Εκθέσεις Προόδου/Παρακολούθησης της ενταξιακής πορείας των χωρών

Κάθε υποψήφια χώρα που επιθυμεί να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται στα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια και οφείλει να μεταφέρει στο εσωτερικό της δίκαιο και να θέσει σε εφαρμογή, στο σύνολό τους, τη νομοθεσία και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι γενικές εκθέσεις παρακολούθησης αξιολογούν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις υπό προσχώρηση χώρες σε όλους αυτούς τους τομείς, μετά την υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης. Οι εκθέσεις επισημαίνουν τα κυριότερα επιτεύγματα αλλά και τις αδυναμίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Όσον αφορά στη μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκθέσεις περιγράφουν τρία διαφορετικά στάδια ετοιμότητας:
1. τους μη προβληματικούς τομείς – η χώρα είναι έτοιμη ή οι εν εξελίξει προπαρασκευαστικές εργασίες θα της επιτρέψουν να είναι έτοιμη για την προσχώρηση, εφόσον βέβαια διατηρηθεί ο ίδιος ρυθμός, 
2. τους τομείς στους οποίους χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες – οι αρχές θα πρέπει να επιταχύνουν τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων μέχρι την ημερομηνία της προσχώρησης, 
3. τους ιδιαίτερα ανησυχητικούς τομείς – οι οποίοι απαιτούν την ανάληψη αποφασιστικής δράσης εκ μέρους των αρχών της υπό προσχώρηση χώρας, έτσι ώστε να μπορέσει η χώρα αυτή να είναι έτοιμη κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία. 
Οι ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στους προβληματικούς αυτούς τομείς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία των πολιτικών της ΕΕ και να εμποδίσουν την υποψήφια χώρα να επωφεληθεί πλήρως από την προσχώρησή της στην ΕΕ.

Τα Συμπεράσματα των Γενικών Εκθέσεων Παρακολούθησης του 2005

Βουλγαρία-Ρουμανία

Στο έγγραφο στρατηγικής και σε εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο 2005, η Επιτροπή αξιολογεί τον βαθμό ετοιμότητας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για προσχώρηση το 2007, βάσει των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων προσχώρησης και της απαίτησης για έγκριση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ, γνωστού ως ‘κοινοτικό κεκτημένο’, όπως όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 1993 στην Κοπεγχάγη. Σημειώνει με άλλα λόγια, την πρόοδο που παρουσίασαν και οι δύο αυτές χώρες όσον αφορά στην προετοιμασία τους για την προσχώρηση. Επιπρόσθετα η Επιτροπή εντόπισε ορισμένους τομείς που χρήζουν περαιτέρω βελτιώσεων ώστε να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του υποψήφιου μέλους και να διευκολυνθεί η επιτυχής προσχώρηση.

Βουλγαρία

Πολιτικά κριτήρια
Η Βουλγαρία εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στα πολιτικά κριτήρια. Ωστόσο, παρόλη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να παρατηρούνται ορισμένες αδυναμίες. Αυξημένες προσπάθειες επιβάλλονται για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος, ιδίως όσον αφορά στην προδικασία.

Η Βουλγαρία θα πρέπει να περιορίσει τις καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων και να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία των μειονοτήτων, η προστασία των παιδιών, η κατάσταση των ατόμων με πνευματική αναπηρία και η ενσωμάτωση της μειονότητας των Ρομ πρέπει να βελτιωθούν.

Οικονομικά κριτήρια
Η Βουλγαρία εξακολουθεί να αποτελεί μία βιώσιμη οικονομία της αγοράς. Η διατήρηση του σημερινού ρυθμού μεταρρυθμίσεων αναμένεται πως θα επιτρέψει στη Βουλγαρία να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Βουλγαρία έχει διατηρήσει υψηλό βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας με έντονη οικονομική ανάπτυξη, σχετικά χαμηλό πληθωρισμό και φθίνουσα ανεργία. Ωστόσο, το συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ανησυχητικό.

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογή της νομοθεσίας και των προτύπων της ΕΕ
Η Βουλγαρία έχει επιτύχει, συνολικά, υψηλό βαθμό εναρμόνισης και έχει επιταχύνει τις προσπάθειές της μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η προσχώρησή της στην ΕΕ κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα εντείνει, για τον σκοπό αυτό, τις προσπάθειές της σε ορισμένους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των γενικών διοικητικών της ικανοτήτων.
1. παραδείγματα μη προβληματικών τομέων:
• ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των πληρωμών – η κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
• πολιτική ανταγωνισμού – βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξασφάλιση ισότιμων όρων για όλες τις επιχειρήσεις· 
• πολιτισμός και οπτικοακουστικός τομέας – για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. παραδείγματα τομέων στους οποίους χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες:
• αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές – όλοι οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα μέσα αεροπορικής ή θαλάσσιας μεταφοράς θέλουν να είναι βέβαιοι ότι είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλή· 
• κοινωνική ένταξη – η κατάσταση των ευάλωτων ομάδων και η ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία έχουν θεμελιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης· 
• βιομηχανική ρύπανση – όλοι οι πολίτες της Ένωσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πέραν των συνόρων, επωφελούνται από την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση.
3. παραδείγματα ιδιαίτέρως ανησυχητικών τομέων:
• γεωργικός και κτηνιατρικός τομέας – η ασφάλεια των τροφίμων απασχολεί ιδιαίτερα όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
• διαρθρώσεις και μηχανισμοί για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ – άμεσο συμφέρον των βουλγάρων πολιτών είναι να επωφεληθούν πλήρως από τα κοινοτικά ταμεία, ιδίως όσον αφορά τα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, έτσι ώστε να μπορέσει η Βουλγαρία να φθάσει στο επίπεδο των λοιπών κρατών μελών και να ενσωματωθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
• καταπολέμηση της διαφθοράς – η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. Αντιπροσωπεύει διαρκή κίνδυνο απάτης για τον προϋπολογισμό και τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει έμμεσες επιπτώσεις στους σημερινούς ευρωπαίους φορολογούμενους. Επίσης, παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας με την επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος· 
• καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος – η ύπαρξη οργανωμένου εγκλήματος υπονομεύει το κράτος δικαίου στη Βουλγαρία και βλάπτει άμεσα όλους τους πολίτες και τα βασικά τους δικαιώματα.

Ρουμανία

Πολιτικά κριτήρια
Η Ρουμανία εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στα πολιτικά κριτήρια. Η χώρα αυτή έχει λάβει αποφασιστικά μέτρα για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης του δικαστικού της συστήματος με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης ανεξαρτησίας και για τη βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, την επιστροφή των ακινήτων αγαθών, τις μειονότητες και την προστασία των παιδιών. Ωστόσο, επιβάλλεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για τη συνέχιση της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, την αποτελεσματική εφαρμογή της στο δικαστικό σύστημα και για την εντατικοποίηση του αγώνα κατά της διαφθοράς και σε υψηλό επίπεδο. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων, χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες, ιδίως για τη βελτίωση της κατάστασης των ατόμων με σωματική ή πνευματική αναπηρία.

Οικονομικά κριτήρια
Η Ρουμανία εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στο κριτήριο της βιώσιμης οικονομίας της αγοράς. Η αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ρουμανία έχει διατηρήσει σε γενικές γραμμές τη μακροοικονομική της σταθερότητα, παρόλο που η πολιτική που εφαρμόζει έχει οδηγήσει στην επιδείνωση ορισμένων μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η κυβέρνηση πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την εφαρμογή της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, ο ρυθμός της οποίας παρουσίασε πρόσφατα κάποια επιβράδυνση. Επιπλέον, το νομικό και διοικητικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, περιλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων πτώχευσης, απαιτεί περαιτέρω βελτίωση.

Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο και εφαρμογή της νομοθεσίας και των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σε γενικές γραμμές, η Ρουμανία έχει ήδη επιτύχει σημαντικό βαθμό εναρμόνισης και θα μπορούσε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η προσχώρησή της στην ΕΕ κατά την προβλεπόμενη ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι θα εντείνει τις προσπάθειές της σε ορισμένους τομείς και θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ενίσχυση των γενικών διοικητικών της ικανοτήτων.
1. παραδείγματα μη προβληματικών τομέων:
• αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων – πρόκειται για τη διευκόλυνση της άσκησης ορισμένων επαγγελμάτων στην Ένωση, πράγμα που σημαίνει, για παράδειγμα, ότι τα επαγγελματικά προσόντα μιας βελγίδας νοσοκόμου αναγνωρίζονται στη Ρουμανία και ότι τα επαγγελματικά προσόντα μιας ρουμάνας μαίας αναγνωρίζονται στη Γαλλία· 
• εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας – η νομοθεσία αυτή αποβλέπει στην εξασφάλιση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος· 
• τομέας των μεταφορών – συμφέρον όλων των ευρωπαίων πολιτών είναι να διαθέτουν ασφαλή μέσα μεταφοράς.
2. παραδείγματα τομέων στους οποίους θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες:
• εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας – οι δασμοί αποτελούν έσοδο για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομαλή είσπραξή τους είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση· 
• δημοσιονομικός έλεγχος – διασφαλίζει τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
• έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων – αποβλέπει στη διασφάλιση υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
3. παραδείγματα ιδιαίτέρως ανησυχητικών τομέων:
• γεωργικός και κτηνιατρικός τομέας – η ασφάλεια των τροφίμων απασχολεί ιδιαίτερα όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα τρόφιμα πρέπει να πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
• διαρθρώσεις και μηχανισμοί για τη συμμετοχή στα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ – οι ρουμάνοι πολίτες έχουν άμεσο συμφέρον να επωφεληθούν πλήρως από τα κοινοτικά ταμεία, ιδίως όσον αφορά τα έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας, έτσι ώστε να μπορέσει η Ρουμανία να φθάσει στο επίπεδο των λοιπών κρατών μελών και να ενσωματωθεί πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 
• βιομηχανική ρύπανση – όλοι οι πολίτες της Ένωσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και πέραν των συνόρων, επωφελούνται από την προστασία του περιβάλλοντος από τη βιομηχανική ρύπανση. 
• καταπολέμηση της διαφθοράς – η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων στη Ρουμανία. Αντιπροσωπεύει διαρκή κίνδυνο απάτης για τον προϋπολογισμό και τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει έμμεσες επιπτώσεις στους σημερινούς ευρωπαίους φορολογούμενους. Επίσης, παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη της Ρουμανίας με την επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Συμπερασματικά

Με βάση τις εκθέσεις και τα κείμενα παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και στο χρόνο που έχει προαποφασιστεί θα καταστούν πλήρη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια υπάρχουν ακόμη τομείς πολιτικής στους οποίους και οι δύο χώρες θα πρέπει να πραγματοποιήσουν τάχιστα βήματα προσαρμογής με το ευρωπαϊκό κεκτημένο έτσι ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στις ενταξιακές διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα: 
• Η Επιτροπή επιβεβαιώνει τη διαπίστωσή ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν τα πολιτικά κριτήρια της προσχώρησης. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ειδικότερα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, με τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος και με την αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν την προϋπόθεση της λειτουργούσας οικονομίας αγοράς. Εφόσον η Βουλγαρία συνεχίσει με τον σημερινό ρυθμό τις μεταρρυθμίσεις της, και η Ρουμανία την αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεών της, οι χώρες αυτές πιστεύεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.
• Και η Βουλγαρία και η Ρουμανία εξακολούθησαν να σημειώνουν πρόοδο αναφορικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, και έχουν επιτύχει σημαντικό βαθμό εναρμόνισης 15 μήνες πριν από την προβλεπόμενη προσχώρησή τους, την 1η Ιανουαρίου 2007. Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή εντόπισε επίσης ορισμένους τομείς στους οποίους απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες. Οι αρχές αμφότερων των χωρών πρέπει να συνεχίσουν σθεναρά την προετοιμασία τους προκειμένου να εξασφαλίσουν για τους πολίτες και τους οικονομικούς τους παράγοντες τα πλήρη οφέλη της προσχώρησης. Πρέπει, ειδικότερα, να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για ανάπτυξη επαρκούς διοικητικής και δικαστικής ικανότητας εφαρμογής και επιβολής του κεκτημένου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ουσιαστική εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας.
• Στην προετοιμασία και των δύο χωρών, εντοπίζεται περιορισμένος αριθμός συγκεκριμένων κενών τα οποία δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες. Αν δεν αναληφθεί άμεση δράση, η Βουλγαρία και η Ρουμανία πιθανότατα δε θα μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στους συγκεκριμένους τομείς μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2007. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία κρατούν στα χέρια τους την τύχη της έγκαιρης προσχώρησής τους και ακόμη περισσότερο απ΄ ό,τι κατά το παρελθόν, πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα και αποφασιστικά βήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
• Τα βασικότερα προβλήματα που απομένουν θα αναλύονται μέσω προειδοποιητικών επιστολών. Θα διεξάγονται επιτόπιες αξιολογήσεις από ομότιμους και ειδικές διαβουλεύσεις ώστε να εξακριβώνονται τα μέτρα που λαμβάνουν η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Εφόσον χρειαστεί, η Ένωση θα κινητοποιήσει ταχέως στοχοθετημένη βοήθεια. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα καταγραφούν σε έκθεση παρακολούθησης την οποία η Επιτροπή προτίθεται να παρουσιάσει στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο/Μάιο 2006. Τη στιγμή εκείνη, η Επιτροπή ενδέχεται να συστήσει στο Συμβούλιο να αναβάλει την προσχώρηση της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για οποιοδήποτε από τα εν λόγω κράτη να είναι καταφανώς ανέτοιμο να εκπληρώσει, σε ορισμένους σημαντικούς τομείς, τις απαιτήσεις της προσχώρησής του τον Ιανουάριο 2007. Τέλος πρέπει να αναφερθεί πως η Επιτροπή αναμένει ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα λάβουν όλες τις αναγκαίες διορθωτικές δράσεις μέχρι τότε, έτσι ώστε να αποφευχθεί η έκδοση μιας τέτοιας σύστασης.

Σχόλια

Δεν βρέθηκαν σχόλια.