Αναζήτηση στο Σάιτ


Επαφή

Sefp-bg

E-mail: sefbg@hotmail.com

 Χορηγοί

 

Εδώ μπορείτε

να διαφημιστείτε!

0890910522

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2010-10-24 14:15

 

I.

Οι Έλληνες που επισκέπτονται την Βουλγαρία δεν χρειάζονται θεώρηση εισόδου και μπορούν να παραμείνουν στη χώρα 90 ημέρες ανά εξάμηνο.

II.


Με την, από 13.01.2006, απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας οι πολίτες των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την είσοδό τους στην επικράτεια της Βουλγαρίας δεν θα συμπληρώνουν κάρτες διεύθυνσης στους συνοριακούς σταθμούς. Τα φυσικά πρόσωπα που τους φιλοξενούν ή το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένουν, υποχρεούνται να δηλώσουν τα φιλοξενούμενα άτομα στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές εντός 5 ημερών από την άφιξή τους.

III.


Οι Έλληνες πολίτες που παραμένουν προσωρινά ή διέρχονται transit την Επικράτεια της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, υποχρεούνται να προβούν στην διαδικασία σύναψης ιατρικής ασφάλειας.

IV.
Οι Έλληνες πολίτες που επισκέπτονται την Βουλγαρία, πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τα προσωπικά τους είδη (τσάντες, πορτοφόλια, βαλίτσες) καθώς και τα προσωπικά τους έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα) και τα χρήματά τους, λόγω των πολλαπλών κρουσμάτων κλοπών που παρατηρούνται.

Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου Έλληνα πολίτη, θα πρέπει να γίνονται τα εξής:

α)

Άμεση δήλωση του συμβάντος στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου της κλοπής ή της απώλειας.

β)

Ενημέρωση της οικείας Προξενικής Αρχής - Γενικά Προξενεία Σόφιας (διεύθυνση: οδός Evlogi Georgiev, αριθ. 103, τηλ.: (02) 9691750 & 9691751) ή Φιλιππούπολης (διεύθυνση: οδός Preslav, αριθ. 10, τηλ.: (032) 632003 ). Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στην Προξενική Αρχή προσκομίζοντας την βεβαίωση της Αστυνομικής Αρχής του τόπου κλοπής ή απώλειας του διαβατηρίου, δύο έγχρωμες φωτογραφίες, γνωστοποίηση του αριθμού του κλαπέντος ή απολεσθέντος διαβατηρίου καθώς και την Νομαρχία έκδοσής του.

γ)


Συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί των συνθηκών της κλοπής ή απώλειας.

δ)

Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από δύο (2) Έλληνες μάρτυρες, οι οποίοι διαθέτουν διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Η έκδοση του προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου για επιστροφή στην Ελλάδα γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων.

V.


Ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή πρέπει να επιδεικνύουν οι ταξιδιώτες κατά την αποβίβασή τους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς των μεγάλων πόλεων και στις αφετηρίες των σταθμών των λεωφορείων.

VI.


Για την ανταλλαγή χαρτονομισμάτων, συνιστάται όπως οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα ειδικά ανταλλακτήρια καταστήματα και όχι σε πλανόδιους καλοθελητές και περαστικούς.

VII.


Οι εδώ διαμένοντες επιχειρηματίες-φοιτητές κ.λ.π., υποχρεούνται να εφοδιάζονται με την απαραίτητη άδεια παραμονής και να είναι κάτοχοι ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου, ισχύος άνω των έξη (6) μηνών.

VIII.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται σε όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τη Βουλγαρία με αυτοκίνητο, το οποίο είναι σκόπιμο να αποφεύγεται εξαιτίας πολλαπλών κρουσμάτων κλοπής. Σε περίπτωση, όμως, που ο ταξιδιώτης θέλει να χρησιμοποιήσει ίδιο μέσο, καλό θα είναι να ταξιδεύει κατά την διάρκεια της ημέρας και όχι βραδινές ώρες. Δεν θα πρέπει, επίσης, να σταματήσει ποτέ σε περίπτωση που προσπαθήσει να τον σταματήσει άγνωστος ή άγνωστοι χωρίς να είναι αστυνομικοί. Επίσης, δεν θα πρέπει να σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους σε ερημικές τοποθεσίες, ή να το αφήνουν ξεκλείδωτο ή να αφήνουν μέσα αξίες, ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα) ή τιμαλφή. Συνιστάται η φύλαξή τους σε ελεγχόμενους χώρους (parking), οι οποίοι όμως, επισημαίνεται ότι δεν προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια για τα οχήματα.


Ειδικά, στην απευκταία περίπτωση κλοπής οχήματος, θα πρέπει να γίνονται τα εξής:

α)

Άμεση δήλωση του συμβάντος στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου της κλοπής.

β)

Μετά την παραλαβή του υπηρεσιακού σημειώματος από το Αστυνομικό Τμήμα ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσέλθει στην Περιφερειακή Εισαγγελία Σόφιας για να δηλώσει την κλοπή και στη συνέχεια στην Ανωτάτη Εισαγγελία για επικύρωση των εγγράφων. Τέλος, θα πρέπει να προσέλθει στο Τελωνείο Σόφιας το οποίο βάσει των εγγράφων της Εισαγγελίας του χορηγεί απόφαση η οποία του δίνει το δικαίωμα να αναχωρήσει από τη χώρα.

γ)
Επίσης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει και την αρμόδια Προξενική Αρχή - Γενικά Προξενεία Σόφιας (διεύθυνση: οδός Evlogi Georgiev, αριθ. 103) ή Φιλιππούπολης (διεύθυνση: οδός Preslav, αριθ. 10) - προκειμένου να δηλωθεί η κλοπή στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές και αργότερα να ενημερωθεί και ο ίδιος για τα αποτελέσματα της αναζήτησης του οχήματος.
Σε περίπτωση κλοπής Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά το Σαββατοκύριακο ή ημέρα αργίας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώνουν άμεσα την κλοπή στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κλοπής, ενώ οι υπόλοιπες ενέργειες (Εισαγγελία, Τελωνείο, ενημέρωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής) θα πρέπει να γίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

IX.

Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγεται το κυνήγι χωρίς άδεια (λαθροθηρία).